Marie Hedegård skriver böcker att känna igen sig i.